Piękne Morze Czarne

Kąpiel w Morzu CzarnymMorze Czarne to po łacinie Pontus Euxinus, co oznacza po prostu Morze Gościnne. Zapewne jest w tym sporo prawdy, ponieważ co roku nad Morze Czarne zjeżdża mnóstwo turystów spragnionych wypoczynku nad ciepłymi i czystymi wodami.

Nazwa Morza Czarnego pochodzi od barwiących wodę na czarno siarczków. Morze jest największym na świecie zbiornikiem wody beztlenowej. Położone jest między Azją Mniejszą na południu, Kaukazem na wschodzie, Niziną Wschodnioeuropejską na północy i Półwyspem Bałkańskim na zachodzie. Należy do systemu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego. Z Morzem Śródziemnym jest połączone cieśninami Bosfor i Dardanele. Na północy przedzielone jest przez Krym, odseparowana część nosi nazwę Morza Azowskiego.

Morze Czarne liczy sobie 422 000 km kwadratowych, ma objętość 555 000 km kwadratowych. Średnia głębokość to 1313 m, maksymalna natomiast – 2258 m. Morze powstało prawdopodobnie około 5600 r. p.n.e. jako pozostałość po Morzu Sarmackim. Występują znaczne różnice w zasoleniu – 18,3% przy powierzchni, 22,5% przy dnie. Z powodu tych różnic wody powierzchniowe nie mieszają się z głębinowymi, utrzymuje się więc niski poziom tlenu, występuje za to siarkowodór. W takich warunkach nie ma życia organicznego w głębinach. W południowo-zachodniej części Morza występują złoża ropy naftowej.

Średnia temperatura zimą to 5 stopni C, latem zaś aż 29.W wodach Morza występuje około 185 gatunków ryb, głównie sardele, ostroboki, makrele. Występuje też wiele rodzajów fauny zaadaptowanej do życia w Morzu za sprawą działalności ludzkiej. Stały się one, jak np. drapieżny gatunek ślimaka rapana, poważnym zagrożeniem dla miejscowych ekosystemów.

W starożytności przez Morze Czarne przebiegały ważne szlaki kupieckie, między innymi dla poławiaczy bursztynu na Morzu Bałtyckim. Wedle legendy odbywały się na tych wodach także wyprawy po złote runo, które miało znajdować się w krainie zamieszkiwanej przez Amazonki na północnym zachodzie Morza Czarnego.